Onderzoek gaat verder

December jongstleden hebben wij besloten om het onderzoek te continueren. Wel is het tijd om dit onderzoek een meer formeel karakter te geven. Daartoe is een onderzoeksvoorstel geformuleerd. Dit is nog een concept versie en kan de komende tijd aan veranderingen onderhevig zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *