Onderzoek

 

Duur van het onderzoek

Begin 2016 zijn wij gestart met ons onderzoek. Twee jaar later -begin 2018- hebben wij tussen symposium “Soft signals in de zorg” georganiseerd. Op dit symposium hebben wij aangegeven in ieder geval nog twee jaar door te gaan. Hiervoor is een (vervolg) onderzoeksvoorstel geschreven. Het is nog een concept tekst, maar deze zal de komende tijd definitief gemaakt worden. Wij streven om ultimo 2018 een eindconclusie te trekken en eventueel een wetenschappelijke publicatie klaar te hebben.

Hoe vindt het onderzoek plaats

Het onderzoek wordt via verschillende kanalen uitgevoerd. Uiteraard is er gezocht – en blijft er gezocht worden – naar gerichte literatuur over soft signals. In 2017 zijn wij gestart met kwalitatieve interviews met een aantal relevante betrokkenen een expert meeting houden. Ook hebben wij van gedachten gewisseld met wetenschappers uit het veld van psychologie, openbaar bestuur en management educatie. In 2018 en 2019 gaan wij verder met kwalitatieve interviews. De eersten zijn al weer gepland. Daarnaast gaan wij enkele expert meetings organiseren om onze tussenresultaten te toetsen en aan te scherpen. Meer informatie treft u aan in het onderzoeksvoorstel.

Eigendom van de uitkomsten

Het onderzoek wordt onbaatzuchtig uitgevoerd. Dat wil zeggen; wij laten de eventuele resultaten, instrumenten, technieken, modellen, aanpak of wat dies meer zij, eigendom zijn van de zorgsector zelf en niet van consultantbureaus, accountantskantoren, toezichtorganisaties of wat dan ook.

Tussentijds zullen wij proactief onze bevindingen en vorderingen bekend maken via deze website, maar ook via Twitter (@softsignals) en Facebook (www.facebook.com/zachtesignalen). Het spreekt voor zich dat onze bevindingen vrij te gebruiken zijn volgens het principe van “There is a right-to-copy instead of ©copyright”. Door ons gepubliceerde informatie zal niet te herleiden zijn naar organisaties tenzij de betrokken organisatie daar uitdrukkelijk toestemming voor verleend heeft.

[Bijgewerkt 2-2-2018]