Onderzoeksvragen

Wij proberen bij meerder zorginstellingen informatie over soft signals te verkrijgen. Hiervoor hanteren wij momenteel de volgende onderzoeksvragen:

  • Wat zijn soft signals en wat onderscheidt ze van soft controls respectievelijk hard signals en hard controls?
  • Is er een indeling te maken van soft signals en wat zijn dan de indelingscriteria?
  • Wat is de betekenis van soft signals in relatie tot ervaren kwaliteit van zorg resp. Kwaliteit van leven van de cliënt/patiënt?
  • Wat is de betekenis van soft signals in relatie tot professionele en functionele kwaliteit van zorg resp. de kwaliteit van een zorgorganisatie?
  • Hoe passen soft signals in de missie, visie en strategie c.q. beleid van een zorgorganisatie?
  • Kunnen soft signals als indicatoren in een zorgorganisatie worden gezien? En zijn het dan stuurindicatoren of zijn ze misschien meer randvoorwaardelijk, bijvoorbeeld onderdeel van gedragsaspecten?
  • Kan de verschijningsvorm van soft signals worden beïnvloed en zo ja, waardoor en met welke reden zou je dat willen doen?
  • Zijn er überhaupt wetenschappelijke onderzoeken bekend over soft signals en wat vertellen ze ons?
  • Door wat en wie kunnen soft signals daadwerkelijk worden beïnvloed (in goede en kwade zin)? En zijn daar al ervaringen mee?

Wij verwachten dat gedurende het onderzoek de vragen zullen veranderen op basis van voortschrijdend en/of toegenomen inzicht.