Wie zijn wij?

 

De zoektocht om soft signals in de zorg echt te kunnen duiden en onderbouwen is een initiatief van:

  • Rob Adolfsen, onder meer toezichthouder in de zorg,
  • Emile Curfs, onder meer emeritus hoogleraar Maatschappelijk ondernemen door zorgverzekeraars, toezichthouder in de zorg

Wij worden geholpen door een kleine netwerkgroep in de gezondheidszorg. Deelnemers aan dit netwerk kennen elkaar al lang en hebben meerdere jaren intensief samengewerkt. Samen met hen zijn wij door de jaren heen steeds meer gebiologeerd geraakt door onbewuste en bewuste signalen van de werkvloer en het al dan niet aanwezig zijn -dan wel correct functioneren- van de antennefunctie bij bestuurders en toezichtfunctionarissen.

Wilt u in uw organisatie of instelling ook aandacht geven aan soft signals? En wilt u daarbij geholpen worden? Dan zijn wij daar graag toe bereid. Wij hanteren een tarief dat binnen de WNT-norm valt.

[Bijgewerkt 2-2-2018]